MŮŽEME SI TVOŘIT VLASTNÍ REALITU?

Už jste někdy přemýšleli nad tím, zda můžete vědomě ovlivňovat dění ve vašem životě? Jaké by to bylo, kdyby se vám splnilo každé vaše přání, vše na co byste si jen pomysleli, se vám ihned zhmotnilo? Zda jsme tvůrci naší reality či nikoliv, tak tím se dnes podrobně zabývá věda s názvem kvantová fyzika. Je to věda, která se věnuje nejmenším částečkám v subatomární oblasti, které se vědcům jeví jako základní stavební kameny reality. Veškerá hmota, včetně nás samotných, se z nich skládá a kvantová fyzika je zkoumá v interakci s lidským pozorováním. Je to opravdu možné, abychom ovlivnili, co se stane?

CO JE VĚDOMÝ ŽIVOT A PROČ JE DOBRÉ HO ŽÍT?

Vědomý život žijeme tehdy, když za svůj život převezmeme plnou odpovědnost (100%). V tu chvíli jsme tvůrci svého života. Pokud převezmeme odpovědnost méně než 100%, pak se stavíme do role oběti. Proč bychom měli převzít plnou odpovědnost? Vysvětlit si to můžeme na ledovci v moři. Viditelná část nad hladinou představuje naše vědomí, což jsou vědomosti, myšlenky, představy, vnímání smysly a vše co je tady a teď. Je vědecky dokázáno, že vědomí tvoří naši realitu jen z 5%. Za to neviditelná část pod hladinou vody představuje naše podvědomí, které tvoří naši realitu z 95%. Obsahem podvědomí jsou sny, pocity, emoce, programy, očekávání, traumata, zátěže z minulosti a jiné. Na základě tohoto obsahu, který se nám do podvědomí nahrál během našeho života, nejvíce během našeho dětství do 7 let, se utváří naše realita. Tedy platí přísloví podle sebe soudím Tebe a vnější svět je tedy zrcadlem našeho vnitřního světa. Můžeme si tedy vybrat, jestli budeme žít jako oběť nebo jako tvůrce.

Chcete najít vnitřní rovnováhu a žít šťastný život
plný lásky, zdraví a hojnosti?


Tak se objednejte na konzultaci a zjistěte, co Vám v tom brání

PROČ MI NEJDE TVOŘIT SI VLASTNÍ REALITU?

Pokoušíte se tvořit myšlenkami, vizualizovat, používat pozitivní myšlení a přesto Vám to nejde? Víme, že lidská mysl má moc tvořit a základním kamenem pro tvorbu vlastní reality je myšlenka, na kterou je napojená emoce (strach nebo láska). Pak následuje slovo a čin. Naše myšlení však tvoří vědomí i podvědomí a právě v podvědomí jsou mnohdy uloženy různé strachy, staré vzorce chování či negativní zážitky nás i našich předků, které aniž jsme si toho vědomi, nás neustále ovlivňují a utváří náš skutečný osud.